Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 270

Autorzy: Krzysztof Przystupa :

Tytuł: Wybrane metody poprawy niezawodności zasilania

Streszczenie: W artykule omówiono problem powszechnego występowania urządzeń, które wymagają zasilania o podwyższonej jakości dostaw energii elektrycznej. Pokazano przykład praktycznego podziału odbiorów energii elektrycznej na kilka kategorii. Opisano metody zwiększenia niezawodności zasilania oraz omówiono najczęściej stosowane w tym celu rozwiązania techniczne.

Słowa kluczowe: niezawodność zasilania, jakość zasilania, zasilacz bezprzerwowy (UPS)

wstecz