Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 274

Autorzy: Ilona Gałązka-Czarnecka , Ewa Korzeniewska , Andrzej Czarnecki :

Tytuł: Wpływ impulsowego pola elektrycznego na barwę wina

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu impulsowego pola elektrycznego na barwę wina wyprodukowanego z winogron odmiany Hibernal. Owoce poddano działaniu impulsowego pola elektrycznego o dwóch wartości natężenia 3,3 kV/cm oraz 5 kV/cm, następnie prowadzono fermentację zgodnie z procedurami stosowanymi w przemyśle winiarskim. W uzyskanych winach oznaczono barwę metodą CIELab. Uzyskane wyniki wskazują na większą wydajność ekstrakcji związków barwnych z winogron (związków o charakterze antyoksydantów) pod wpływem PEF.

Słowa kluczowe: impulsowe pole elektryczne, PEF, kolor wina, winogrona, metoda CIELab.

wstecz