Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 278

Autorzy: Grzegorz Tatoń , Daniel Dziob , Aleksandra Mielnicka , Bartosz Lisowski , Tomasz Rok , Michał Świątek , Piotr Kuterba , Eugeniusz Rokita :

Tytuł: Wpływ fali elektromagnetycznej generowanej przez router WiFi na lepkość wody

Streszczenie: Celem prezentowanej pracy było sprawdzenie, czy mikrofale generowane przez typowy router WiFi wpływają na lepkość wody, jak sugerują niektórzy autorzy. Pomysł bazuje na obserwacji ruchu magnetycznych nanocząstek pod mikroskopem w obecności mikrofal i bez nich. Ruch nanocząstek w polu widzenia mikroskopu był wymuszony przez zastosowanie stałego pola magnetycznego. Porównywano prędkości nanocząstek w obecności pola elektromagnetycznego i bez niego.

Słowa kluczowe: mikrofale, lepkość wody, nanocząstki, efekty nietermiczne.

wstecz