Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 1

Autorzy: Iztok Brinovar , Gregor Srpcic , Bojan Stumberger , Miralem Hadziselimovic , Sebastian Seme :

Tytuł: Analiza numeryczna hamulca elektromagnetycznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę numeryczną hamulca elektromagnetycznego metodą elementów skończonych w oprogramowaniu ANSYS oraz propozycję ogólnej klasyfikacji hamulców elektrycznych. W kontekście tego artykułu dane uzwojenia istniejącego hamulca zostały określone i geometria armatury i jarzma została zmierzona. Dane zostały włączone do modelu numerycznego hamulca. Zastosowanie analizy numerycznej na platformie ANSYSa ma określić rozkład pola magnetycznego wewnątrz hamulca elektromagnetycznego oraz określić strumień magnetyczny sprzężony i charakterystykę siły elektromagnetycznej.

Słowa kluczowe: analza numeryczna, hamulec elektromagnetyczny, strumień magnetyczny sprzężony, siła elektromagnetyczna, ANSYS

wstecz