Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 4

Autorzy: Gregor Srpcic , Iztok Brinovar , Miralem Hadziselimovic , Bojan Stumberger , Sebastian Seme :

Tytuł: Numeryczne modelowanie generatora liniowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt generatora liniowego. Przedstawione zostały różne topologie generatorów liniowych. Wykorzystano metody numeryczne w projektowaniu maszyn elektrycznych. Zbudowany został model 3D synchronicznego generatora liniowego i medel ten poddano realizacji numerycznej oprogramowaniem ANSYS. W realizacji numerycznej obliczono indukcję magnetyczną.

Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, generator liniowy

wstecz