Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 7

Autorzy: Zsolt Horvath , Andras Edelmayer :

Tytuł: Agorytm do określania minium czasowego miedzy kolejnymi przełączeniami liniowego filtru do detekcji błędu 􀤒􀮶

Streszczenie: W artykule zaprezentowano algorytm do określania minium czasowego miedzy kolejnymi przełączeniami liniowego filtru do detekcji błędu 􀣢􀮶. Sformułowanie problemu bazuje na wielokrotnej funkcji Lapunva. Do rozwiązania tego problmu zaproponowano algorytm 􀜶􀯗-iteration który jest kombinacją procedury połówkowania intwerwału z wykorzystanie solvera LMI.

Słowa kluczowe: filtr przełączający, funkcja dwell, minimum czasu miedzy przełączeniami

wstecz