Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 12

Autorzy: Tadeusz Juliszewski , Paweł Kiełbasa , Mirosław Zagórda , Sylwia Tomecka , Jerzy Karczewski , Akinsunmade Akinniyi :

Tytuł: Porównanie wyników badania zagęśzczenia gleby uprawnej metodą penetrometryczną i georadarową

Streszczenie: W artykule dokonano analizy wykorzystania georadaru do identyfikacji anomalii zagęszczenia antropogeniczne gruntu w jego profilu do głębokości 1 m. Do badań wykorzystano antenę o częstotliwości 800 MHz, które przeprowadzono metodą profilowania refleksyjnego polegającego na tym, że obie anteny przesuwały się równocześnie wzdłuż ścieżek pomiarowych i prostopadle do analizowanego profilu glebowego. Równolegle do metody georadarowej użyto metody penetrometrycznej, której wyniki stanowiły punkt odniesienia dla otrzymanego w czasie badań georadarowych echogramu. Porównanie wyników badań daje zadowalające wyniki, które uzasadniają przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących parametryzacji metody georadarowej w odniesieniu do metody penetrometrycznej.

Słowa kluczowe: georadar, penetrometr, zageszczenie gleby, echogram, eksploatacja

wstecz