Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 17

Autorzy: Piotr Gas , Arkadiusz Miaskowski :

Tytuł: Optymalizacja współczynnika SAR dla szyku z wieloma antenami dipolowymi pod kątem hipertermii miejscowej

Streszczenie: Niniejsza praca opisuje ważny problem optymalizacji wieloelementowego szyku kołowego, który zawiera 16 anten dipolowych, o równej długości, otaczających dwu-sferyczny obiekt. Zadaniem autorów była maksymalizacja współczynnika absorpcji własnej (SAR) w wewnętrznym obiekcie, przy zachowaniu jego minimalnej wartości w zewnętrznej kuli. Zaproponowane podejście uwzględnia zmiany mocy i faz źródeł napięciowych zasilających poszczególne dipole szyku antenowego. Przedstawiona metoda może mieć olbrzymi wpływ na zlokalizowane grzanie guza podczas terapii ciepłem.

Słowa kluczowe: antena dipolowa, układ anten fazowanych, optymalizacja, współczynnik SAR, hipertermia, metoda FDTD.

wstecz