Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 21

Autorzy: Agnieszka Bieńkowska , Katarzyna Tworek :

Tytuł: Niezawodność IT a rezultaty akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce

Streszczenie: W artykule wskazano na konieczność stosowania rozwiązań IT w laboratoriach badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce w kontekście możliwych do uzyskania, wymiernych korzyści. Przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 84 laboratoriach. Większość badanych podmiotów (trzy czwarte) deklaruje stosowanie standardowych (typowych) systemów informacyjnych, a prawie trzy piąte posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym dla obszaru działalności laboratorium. Co dość dziwne, organizacje deklarujące wdrożenie typowych rozwiązań IT odnotowują niższe parametry wynikowe niż te, które ich nie stosują. Analiza potwierdza, że stosowanie niezawodnego IT w laboratoriach badawczych i wzorcujących pozwala na osiągniecie w tych podmiotach wymiernych korzyści we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. Niezawodne IT sprzyja m.in. prawidłowym przebiegom procesów w laboratorium (w tym identyfikacji i eliminacji ewentualnych zakłóceń) wpływa pozytywnie na jakość usług, sprawność zarządzania i podniesienie poziomu konkurencyjności laboratoriów. Wzrostowi niezawodności IT towarzyszy wzrost parametrów wynikowych funkcjonowania badanych laboratoriów

Słowa kluczowe: zarządzanie, IT, niezawodność , laboratoria

wstecz