Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 25

Autorzy: Paweł Drzymała , Henryk Welfle :

Tytuł: Zaawansowane mechanizmy wymiany i przetwarzania danych w środowisku SQL Server i Azure SQL Database z użyciem standardu JSON

Streszczenie: W pracy zaprezentowano możliwości przechowywania, przetwarzania i wymiany danych JSON (JavaScript Object Notation) w środowisku SQL Server 2016 i SQL Database, które wykorzystywane są w szeroko rozumianych aplikacjach biznesowych. Coraz więcej danych JSON przechowywanych jest i przetwarzanych w środowiskach bazodanowych, zarówno bazach relacyjnych i nierelacyjnych (NoSQL). SQL Server 2016 i SQL Server Database nie zawiera specyficznego dla JSON typu danych, tak jak jest to dla typu danych XML. Zastosowanie indeksów pozwala na wydajne sortowanie i filtrowanie danych, które przechowywane są we właściwościach dokumentów w formacie JSON.

Słowa kluczowe: SQL Server 2016, SQL Database, JSON (JavaScript Object Notation), indeksowanie danych JSON.

wstecz