Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 33

Autorzy: Marek Gała , Andrzej Jąderko :

Tytuł: Ocena wpływu pracy mikroturbiny wiatrowej na jakość energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasady pomiarów i oceny jakości energii dostarczanej przez mikroturbinę wiatrową podłączoną do sieci dystrybucyjnej. Opisano podstawowe parametry techniczne mikroturbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu i mocy 10 kW oraz charakterystykę jej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru. Pokazano również wybrane wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii w węźle przyłączenia mikroturbiny wiatrowej do sieci dystrybucyjnej 400 V.

Słowa kluczowe: mikroturbina wiatrowa o pionowej osi obrotu, jakość energii, sieć dystrybucyjna

wstecz