Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 41

Autorzy: Aleksander Gąsiorski , Maciej Gliniak , Zdzisław Posyłek :

Tytuł: Model prototypowego zoptymalizowanego piecyka indukcyjnego o częstotliwości pracy 370 kHz działającego z podstawową harmoniczną dla obwodu wzbudzenia

Streszczenie: W pracy przedstawiono prototyp optymalnego układu falownika pracującego z podstawową harmoniczną częstotliwości układu wzbudzania z elementami mocy wykonanymi na bazie węglika krzemu. Wykorzystano mostkowy prostownik zasilany z układu jednofazowego lub trójfazowego podający napięcie stałe na wejście falownika. W falowniku zastosowano układ aktywnej korekcji współczynnika mocy PFC. Jako elementy wykonawcze zastosowano dwa rodzaje cewek wzbudnika: jednej umieszczonej w powietrzu oraz drugiej z zewnętrzną otuliną wykonaną z materiału ferromagnetycznego co zapewnia bezpieczeństwo przed polami elektromagnetycznymi obsłudze piecyka.

Słowa kluczowe: falownik, układ PFC, urządzenie grzejne, bezpieczeństwo pracy.

wstecz