Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 45

Autorzy: Aleksander Gąsiorski , Zdzisław Posyłek , Sławomir Kurpaska :

Tytuł: Badanie prototypu indukcyjnego urządzenia do podgrzewania ferromagnetycznego narzędzia do modelowania termicznego woskowych form stomatologicznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono badania prototypu urządzenia do podgrzewania ferromagnetycznego narzędzia do kształtowania woskowych form dla protetyki stomatologicznej .Do wykonywania form odlewów w protetyce stomatologicznej stosuje się powszechnie od końca XIX wieku metodę traconego wosku. Po skonstruowaniu dwustanowego podgrzewacza indukcyjnego, przeprowadzono jego gruntowne badania, w celu określenia parametrów elektrycznych oraz termicznego działania na narzędzie. Sprawdzono również niezawodność działania urządzenia przy narzędziach wykonanych z różnych materiałów ferromagnetycznych, otrzymując zadowalające rezultaty.

Słowa kluczowe: podgrzewacz indukcyjny, metoda wosku traconego, narzędzia ferromagnetyczne, protetyka stomatologiczna.

wstecz