Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 57

Autorzy: Jarosław Kłos , Karol Bednarek , Leszek Kasprzyk , Szymon Mieszczak :

Tytuł: Rozwiązania techniczne i zasady funkcjonowania memrystorów

Streszczenie: W pracy omówiono memrystory – nowe elementy obwodów elektrycznych, których stosowanie może znacząco przyczynić się do rozwoju technologii informacyjnych. Opisano własności funkcjonalne memrystorów ferroelektrycznych ze złączem tunelowym oraz memrystorów z dwutlenku tytanu z mobilnymi wakansami tlenowymi. Przedstawiono również symulacje pracy memrystorów oraz możliwości ich zastosowań.

Słowa kluczowe: elementy obwodu elektrycznego, memrystor, memrystancja, elementy pasywne.

wstecz