Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 69

Autorzy: Ewa Korzeniewska , Agnieszka Drzymała , Artur Szczęsny , Rafał Zawiślak , Sebastian Seme :

Tytuł: Aspekty prawno-ekonomiczne i ekologiczne dla elektrowni fotowoltaicznych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano aspekty prawno-ekonomiczne inwestycji elektrowni fotowoltaicznej na tle prowadzonej polityki państwa. Przedstawiono dane dotyczące dynamiki zmian w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Opisano problematykę zielonych certyfikatów w świetle analizy rentowności przedsięwzięcia. Dodatkowo zwrócono uwagę na aspekty ekologiczne, które należy uwzględniać przy dokonywaniu analizy opłacalności projektu.

Słowa kluczowe: OZE, elektrownia fotowoltaiczna, opłacalność fotowoltaiki, efekt ekologiczny.

wstecz