Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 73

Autorzy: Ewa Korzeniewska , Maria Walczak , Joanna Sekulska-Nalewajko , Jarosław Gocławski :

Tytuł: Wpływ oddziaływania wiązki laserowej na skłonność tkanin poliestrowych do pilingu

Streszczenie: W artykule opisano wpływ modyfikacji powierzchni tkanin poliestrowych z wykorzystaniem wiązki laserowej. Ocenę tendencji do pilingu wykonano w oparciu o analizę obrazów 2D oraz 3D pozyskanych z wykorzystaniem optycznego tomografu koherentnego. Zaobserwowano, pozytywny wpływ obróbki laserowej na zmniejszającą się liczbę poluzowanych pojedynczych nitek wystających ponad powierzchnię tkaniny, a w efekcie końcowym na zmniejszenie powstającego niepożądanego pilingu.

Słowa kluczowe: laserowa modyfikacja powierzchni, piling, tekstylia, optyczna tomografia koherentna.

wstecz