Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 77

Autorzy: Joanna Kozieł , Krzysztof Przystupa :

Tytuł: Zastosowanie metody FTA do analizy jakości zasilacza bezprzerwowego UPS

Streszczenie: W pracy przedstawiono najprostsze metody zapobiegania występowaniu niskiej jakości energii. Omówiono również problem jakości prądu elektrycznego, wskazując na jego wady. Opracowano schemat drzewa awarii zasilania korzystając z metody FTA. Uzyskane wyniki zostały porównane i omówione.

Słowa kluczowe: bezprzerwowe zasilanie, jakość zasilania, parametry napięcia zasilania.

wstecz