Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 81

Autorzy: Piotr Chabecki , Igor Bordun , Fedir Ivashchyshyn :

Tytuł: Separacja proszków węglowych o dużym stopniu rozproszenia za pomocą metody tryboelektrycznej

Streszczenie: W artykule zostały przeanalizowane warunki rozdzielenia materiałów węglowych za pomocą metody tryboelektrycznej. Została opracowana konstrukcja i wykonane urządzenie powietrznej separacji tryboelektrycznej z oddzielaczem bębnowym. W drodze eksperymentu ustalono, że zastosowanie wibracji podczas podawania proszku do bębna oraz obróbka cieplna proszków istotnie wpływa na wartość tryboładunków. W celu uzyskania dobrego wyniku rozdzielenia materiałów węglowych konieczne jest osuszenie. Materiał osusza się w temperaturze 100 – 120 оС. Otrzymane za pomocą separacji frakcje węglowe zastosowano do budowy superkondensatorów. Określono pojemność właściwą. Ustalono, że największą pojemność właściwą posiada materiał zawierający cząstki o wymiarach 1-10 μm.

Słowa kluczowe: węgiel aktywny, separacja tryboelektryczna, frakcja, pojemność właściwa.

wstecz