Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 89

Autorzy: Ilona Gałązka-Czarnecka , Ewa Korzeniewska , Andrzej Czarnecki , Krzysztof Politowski :

Tytuł: Modyfikacja zawartości polifenoli w winach z wykorzystaniem impulsowego pola elektrycznego

Streszczenie: Winogrona (odmiany Hibernal) podczas obróbki wstępnej poddano działaniu impulsowego pola elektrycznego przez 10 s, o częstotliwości 20 impulsów na sekundę i dwóch wartości natężenia 3,3 kV/cm oraz 5 kV/cm, następnie prowadzono fermentację winogron zgodnie z procedurami stosowanymi w przemyśle winiarskim przez 8 tygodni. W uzyskanych winach oznaczono całkowitą zawartość związków polifenolowych i flawonoidów. Wykazano, że stosując pulsacyjne pole elektryczne PEF na owoce winogron przed procesem fermentacji można modyfikować zawartość związków aktywnych biologicznie, korzystnie zwiększając ich zawartość w winie.

Słowa kluczowe: impulsowe pole elektryczne, PEF, polifenole, winogrona, Hibernal.

wstecz