Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 97

Autorzy: Krzysztof Nęcka , Jarosław Knaga :

Tytuł: Analiza rentowności siłowni PV w zależności od warunków meteorologicznych, konstrukcyjnych i ekonomicznych siłowni

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę wpływu warunków solarnych, konstrukcyjnych i ekonomicznych na rentowność mikro siłowni fotowoltaicznych. W pierwszej części pracy wyznaczono rzeczywiste roczne uzyski energii elektrycznej dla instalacji pracujących w różnych rejonach Polski. Na ich podstawie wykonano symulację czasu zwrotu nakładów poniesionych na inwestycję w zależności od ich wielkości oraz ceny energii elektrycznej dostępnej z sieci elektroenergetycznej, której zmiany wyznaczono na podstawie opracowanych modeli prognostycznych. Z wykonanych analiz wynika, że dla najbardziej optymistycznego wariantu, w którym siłownia produkuje 1150 kWh/kWp energii rocznie a koszt związany z budową siłowni wynosi zaledwie 2,2 zł/Wp inwestor może liczyć na zwrot nakładów już po okresie 4-6 lat. Jeśli natomiast siłownia rocznie produkuje energię na poziomie 750 kWh/kWp, koszt budowy wynosi 5,5 zł/Wp to okres zwrotu wydłuża się od 14 do 21 lat.

Słowa kluczowe: cena energii elektrycznej, czas zwrotu inwestycji, siłownia PV, warunki meteorologiczne.

wstecz