Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 101

Autorzy: Witold Sygocki , Ewa Korzeniewska :

Tytuł: Po co wskaźniki altmetryczne specjalistom z zakresu elektromagnetyzmu i bhp…?

Streszczenie: Wskaźniki altmetryczne od kilku lat są coraz częściej widoczne na platformach i stronach WWW wydawnictw, a także w bazach bibliograficznych – np. w bazie Scopus. Wskaźniki te są elementem komunikacji naukowej, choć mogą budzić wątpliwości i pytania, czy są wiarygodne, do czego tak naprawdę służą, o czym informują i czy wszyscy powinni je znać i z nich korzystać np. poprzez tweetowanie, umieszczanie informacji o publikacjach w serwisie ResearchGate. Obecnie wielu wydawców m.in. Taylor&Francis podaje informacje o wskaźnikach altmetrycznych i bibliometrycznych, tj. cytowaniach w WoS CC, Scopus. W artykule zaprezentowano usystematyzowaną informację na temat tych wskaźników wraz z przykładami, które przybliżą informacje o nich, także wśród specjalistów prowadzących badania z zakresu elektromagnetyzmu, bezpieczeństwa i higieny pracy, nawet jeżeli zastanawiają się po co kolejne metryki i w czym mogą być pomocne.

Słowa kluczowe: wskaźniki altmetryczne, komunikacja naukowa, Scopus, Tweet, naukometria.

wstecz