Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 105

Autorzy: Witold Sygocki , Jadwiga Woźniak-Kasperek :

Tytuł: Zagadnienia elektromagnetyzmu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych systemach organizacji wiedzy – stan rzeczy i niektóre jego konsekwencje

Streszczenie: W pracy zaprezentowano przykłady słów kluczowych wybranych publikacji z zakresu elektromagnetyzmu i bhp zindeksowanych w bazach Web of Science Core Collection i Scopus oraz haseł Elektromagnetyzm i Bezpieczeństwo pracy z języka haseł przedmiotowych KABA i Tezaurusa bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Wskazano na związek terminów indeksujących z wyszukiwalnością publikacji oraz pośrednio z oceną autorów i jednostek naukowo-badawczych.

Słowa kluczowe: zasoby terminologiczne, język haseł-przedmiotowych KABA, tezaurus Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, słowa kluczowe, wyszukiwanie informacji, bazy bibliograficzno-abstraktowe.

wstecz