Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 109

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Jacek Gumiela :

Tytuł: Analiza wpływu doboru parametrów symulacji metodą elementów skończonych na dokładność uzyskanych wyników

Streszczenie: Na przykładzie wybranej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV przeprowadzono serię cyfrowych symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego generowanego przez tą linię dla różnych parametrów symulacji przeprowadzonych metodami elementów skończonych. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy wpływu określonych parametrów symulacji na dokładność uzyskanych wyników oraz czas trwania obliczeń.

Słowa kluczowe: pole elektryczne, symulacje cyfrowe, linie elektroenergetyczne, bezpieczesńtwo środowiska.

wstecz