Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 113

Autorzy: Małgorzata Trojanowska :

Tytuł: Analiza zaopatrzenia w energię elektryczną gospodarstw wiejskich w aspekcie zagrożeń od prądów i pól elektromagnetycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyposażenie gospodarstw wiejskich w wybrane urządzenia elektryczne oraz przeanalizowano stan techniczny instalacji i sieci elektroenergetycznych, w tym jakość dostarczanej energii elektrycznej, pod kątem zagrożeń odbiorców porażeniem prądem elektrycznym i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, ochrona przeciwporażeniowa, jakość energii elektrycznej.

wstecz