Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 117

Autorzy: Karolina Trzyniec , Tadeusz Juliszewski , Piotr Nawara , Ernest Popardowski , Maciej Oziembłowski :

Tytuł: Wykorzystanie emisji fotonów do oceny jakości owoców egzotycznych

Streszczenie: W badaniach podjęto próbę wykorzystania ultrasłabej emisji fotonowej do oceny jakości wybranych surowców biologicznych. Sprawdzono poziom wtórnej luminescencji z czterech owoców egzotycznych: kiwi, banana czerwonego, papai oraz melona cantaloupe. Do przeprowadzenia pomiarów użyto stanowiska wyposażonego w fotopowielacz, służący do identyfikacji pojedynczych fotonów. Odnotowano zróżnicowanie w poziomie emisyjności fotonów z wybranych produktów.

Słowa kluczowe: emisja fotonów, owoce egzotyczne.

wstecz