Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 125

Autorzy: Agnieszka Wantuch :

Tytuł: Ochrona katodowa podziemnych sekcji trakcji elektrycznych

Streszczenie: Korozja podziemna konstrukcji stalowych w jest główną przyczyną degradacji podziemnej infrastruktury. Każdego roku wydaje się coraz większe kwoty na kontrolę, naprawę i utrzymanie zbiorników, rurociągów i innych struktur, co stało się poważnym problemem ekonomicznym. Dlatego też skuteczne wykorzystanie systemów przeciwdziałania korozji jest bardzo ważne. Wiele badań i symulacji udowodniło, że ochrona katodowa jest najbardziej efektywną i opłacalną metodą ograniczania korozji występującej w podziemnych elementach konstrukcji stalowych. W poniższym opracowaniu zaproponowano podejście oparte na modelowaniu systemu ochrony katodowej części konstrukcji znajdującej się w ziemi słupów trakcyjno-oświetleniowych, wykonanych ze stali typu R35 [1]. Głównym celem tego badania jest wykorzystanie narzędzi symulacyjnych do projektowania optymalnych systemów ochrony katodowej dla stali węglowej i stalowych konstrukcji transmisyjnych.

Słowa kluczowe: korozja galwaniczna, ochrona katodowa, anody galwaniczne, korozja podziemna.

wstecz