Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 129

Autorzy: Joanna Wyszkowska , Milena Jankowska , Piotr Gas :

Tytuł: Pola elektromagnetyczne i choroby neurodegeneracyjne

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy o możliwym udziale pól elektromagnetycznych w występowaniu oraz w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Dane literaturowe wskazują zarówno na negatywny, jak i pozytywny wpływ pól elektromagnetycznych i nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Niewątpliwie temat jest nadal otwarty i wymaga dalszych intensywnych badań, aby ostatecznie ocenić mechanizm działania pola elektromagnetycznego na choroby neurodegeneracyjne.

Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, układ nerwowy, choroby neurodegeneracyjne, przezczaszkowa stymulacja mózgu (TMS).

wstecz