Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 134

Autorzy: Joanna Michałowska , Jerzy Józwik :

Tytuł: Prognozowanie parametrów pola magnetycznego obrabiarek CNC

Streszczenie: Problem pola elektromagnetycznego dla wysokich częstotliwości w miejscu pracy jest krytyczny w efektach dla jego operatora. Z tego powodu ekspozycja pola elektromagnetycznego w miejscu pracy powinna być regularnie monitorowana. Artykuł prezentuje użycie modelu prostego do prognozowania oddziaływania pola magnetycznego. Niniejsze badania rozpatrują pole elektromagnetyczne wysokich częstotliwości emitowane w obszarze obrabiarki sterowanej numerycznie (DMU 65 Mono Block).Przeprowadzono testy eksperymentalne dla obrabiarki CNC. Pomiary składowej magnetycznej przeprowadzono zgodnie z normą PN-T-06580-3: 2002.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, obrabiarka sterowna numerycznie, pomiary, prognozowanie, metoda średniej ruchomej prostej, metoda średniej ruchomej ważonej

wstecz