Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 137

Autorzy: Joanna Wyszkowska , Przemysław Grodzicki , Marcin Szczygieł :

Tytuł: Pola elektromagnetyczne i zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej

Streszczenie: Nagłe znikanie pszczół, które zapylają uprawy, jest jednym z istotnych tematów ostatnich badań. Jedna z teorii wskazuje na rozwój telekomunikacji i zwiększenie liczby źródeł pola elektromagnetycznego jako możliwą przyczynę tego zjawiska. Artykuł prezentuje wyniki wstępnych badań nad ekspozycję pszczół miodnych na pole elektromagnetyczne o wyjątkowo niskiej częstotliwości (50 Hz; 1 mT 7 mT)

Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, pszczoła miodna, zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej, zmiany w zachowaniu

wstecz