Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 145

Autorzy: Mykhaylo Zagirnyak , Viacheslav Prus , Vasyl Shynkarenko :

Tytuł: Ocena procesów starzenia maszyn elektrycznych z defektami konstrukcyjnymi przy użyciu podejścia genetycznego

Streszczenie: Przedstawiono specjalne właściwości połączenia podejścia genetycznego i stochastycznego do oceny procesów starzenia maszyn elektrycznych, w których istnieją wady konstrukcyjne i nabyte w trakcie eksploatacji. Autorzy rozszerzyli pojęcie starzenia się maszyn elektrycznych z punktu widzenia podejścia genetycznego. Zaoferowano podejście do oceny stopnia starzenia maszyn elektrycznych, biorące pod uwagę związki miedzy ich głównymi parametrami i obciążeniami przy zmiennych w czasie właściwościach materiałowych. Otrzymane wyniki umożliwiają odniesienie symptomów starzenia do zmienności podstawowych parametrów maszyn elektrycznych, co pozwala określić warunki produkcji.

Słowa kluczowe: maszyna elektryczna, starzenie, niezawodność, skuteczność energetyczna, podejście genetyczne, uszkodzenie

wstecz