Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 157

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Edward Kozłowski , Grzegorz Kłosowski , Paweł Rymarczyk , Przemysław Adamkiewicz , Jan Sikora :

Tytuł: Wykrywanie przecieków w wałach przeciwpowodziowych przy użyciu metody ElasticNET

Streszczenie: W zaprezentowanym artykule omówiono propozycję użycia algorytmu opartego na metodzie Elastic net w celu uzyskania dokładych i powtarzalnych wyników rekonstrukcji obrazów tomograficznych. W szczególności badania dotyczyły rozwiązywania problemu odwrotnego w tomografii elektrycznej w odniesieniu do wałów przeciwpowodziowych i zapór. Aby umożliwić rekonstrukcje obrazów o wysokiej rozdzielczości stosując tomografię impedancyjną zastosowano algorytm ElasticNET, który jest połączeniem dwóch metod: regresji grzbietowej i LASSO. Rezultaty badań wykazały, że dzięki metodzie ElasticNET można uzyskać obrazy o wysokiej rozdzielnoczści, będące wiernym odwzorowaniem przekroju zapory wodnej.

Słowa kluczowe: elektryczna tomografia impedancyjna, elastic net, problem odwrotny..

wstecz