Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 161

Autorzy: Zdravko Praunseis , Tadeja Pavlina :

Tytuł: Testy wytrzymałościowe materiałów energetycznych stosowanych w elektrotechnice

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza zachowań niszczących materiały energetyczne w elektrotechnice, jak również określenie istotnych parametrów, mających wkład w wyższe wartości krytyczne wytrzymałości na złamania. Przeprowadzono ocenę jakości stali odpornej na wysokie temperatury używanej w naczyniach ciśnieniowych innowacyjnych konstrukcji generatorów synchronicznych do beztłokowego silnika Stirlinga. W celu wykonania testów naczyń ciśnieniowych oraz próbek stali użyto standardowych procedur badawczych.

Słowa kluczowe: test wytrzymałościowy, materiały energetyczne, silnik Stirlinga, maszyna synchroniczna, elektrotechnika

wstecz