Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 169

Autorzy: Dariusz Sawicki , Agnieszka Wolska , Tobias Porsch :

Tytuł: Ocena olśnienia dla badań i rozwoju metod pomiarowych

Streszczenie: Olśnienie jest jednym z najważniejszych parametrów jakości oświetlenia. Pomimo upływu czasu od rozpoczęcia badań nad olśnieniem, nie zaproponowano żadnego standardu prowadzenia eksperymentów laboratoryjnych. W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań związanych z oceną olśnienia. Została także opisana metoda prowadzenia badań nad olśnieniem. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze aspekty metodyki oceny olśnienia w badaniach eksperymentalnych nad olśnieniem oraz metodyki oceny olśnienia w oparciu o pomiar UGR. Przedstawiono testy nowego algorytmu wyznaczania wskaźnika UGR; algorytmu precyzyjnego wyodrębniania obszaru źródła olśnienia na obrazie HDR.

Słowa kluczowe: ocena olśnienia przykrego, eksperymentalne badania nad olśnieniem, pomiary UGR, algorytm precyzyjnego wyodrębniania obszaru źródła olśnienia

wstecz