Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 186

Autorzy: Abdelhaq Amar-Bensaber , Mustapha Benghanem , Abdelmadjid Guerouad , Mohammed Amar-Bensaber :

Tytuł: Sterowanie i zarządzanie mocą w hybrydowych sysytemach wytwarzania energii

Streszczenie: Ostatnio ekologiczne rozwiązania zyskują na atrakcyjności dla wytwarzania energii ale nieprzewidywalny charakter i wysoka zależność od stanu pogody są głównymi ograniczeniami źródeł odnawialnych. Aby usunąć te wady, należy zintegrować różne źródła odnawialne, takie jak PV, turbiny wiatrowe i baterie. Największym wyzwaniem związanym z tą integracją jest kontrolowanie przepływu energii i zarządzanie nim. W niniejszej pracy zaproponowano metodę sterowania, aby poradzić sobie z przepływem mocy z autonomicznej baterii wiatrowej PV i aby sprostać wymaganiom obciążenia. System jest walidowany w środowisku Matlab / Simulink, a uzyskane wyniki symulacji potwierdzają skuteczność proponowanej kontroli.

Słowa kluczowe: PMSG, PV, MPPT, elektrownia wiatrowa, bateria, konwerter DC / DC, IC

wstecz