Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 209

Autorzy: Mohammed Boukabbout , Ben-Yssaad Kraloua , Ali Hennad :

Tytuł: Modelowanie wyładowania DC na podstawie parametrów transportu z równania BOLSIG+.

Streszczenie: W modelu cieczowym do symulacji wyładowania w argonie wymagana jest znajomość parametrów transportu jonowego. Parametry transportu elektronowego określane są na podstawie równania Bolsiga. Transport jonowy obliczany jest na podstawie modelu EWllisa. W artykule opisano modelowanie wyładowania DSC w gazie o niskim ciśnieniu. Wyniki porównano z rezultatami prezentopwanymi przez innych autorów.

Słowa kluczowe: wyładowanie DC, kod BOLSIG

wstecz