Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2019 Str. 213

Autorzy: Konstantin Kovalev , Nickolay Ivanov , Ekaterina Tulinova , Julia Nekrasova :

Tytuł: Matematyczny model maszyny elektrycznej wykonanej z taśmy HTS

Streszczenie: W artykule analizowano maszynę elektryczną z rdzeniem ferromagnetycznym wykonanym z nadprzewodniak HTS. Równanie analityczne bazuje na rozwiązaniu róa)nania Poissona dla wektora potencjału magnetycznego. W analizie uwzględniono wymiary części aktywnej i właściwości taśmy HTS.

Słowa kluczowe: in the case of foreign Authors in this line the Editor inserts Polish translation of keywords.

wstecz