Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 235

Autorzy: Łukasz Grąkowski , Katarzyna Gębczyk :

Tytuł: Analiza stanów przejściowych podczas załączania do pracy małych elektrowni wodnych – symulacje komputerowe z wykorzystaniem programu EMTP-ATP

Streszczenie: W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas załączania malej elektrowni wodnej wyposażonej w generator indukcyjny, do sieci SN. Przeprowadzono symulacje komputerowe oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Sprawdzono wpływ momentu synchronizacji z siecią oraz wpływ baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej generatora. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowej.

Słowa kluczowe: modelowanie, małe elektrownie wodne, stany nieustalone, generator indukcyjny

wstecz