Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 239

Autorzy: Marian Hyla :

Tytuł: Układ sterowania zespołem napędowym maszyn synchronicznych z mikroprocesorowo sterowanymi blokami wzbudzenia w stacji prób wysokonapięciowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono realizację sterowania zespołem napędowym silnik synchroniczny - generator synchroniczny przeznaczonym do zasilania stacji prób wysokonapięciowych. W obwodach wzbudzenia obu maszyn zastosowano mikroprocesorowo sterowane bloki zasilania wzbudzenia. Przedstawiono możliwości sterowania napięciem wyjściowym. Zamieszczono model symulacyjny oraz wyniki badań symulacyjnych. Zaprezentowano przykładowe wdrożenie. Przedstawiono wyniki pomiarów w układzie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, generator synchroniczny, sterowanie mikroprocesorowe, regulacja napięcia, układ wzbudzenia

wstecz