Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2019 Str. 245

Autorzy: Sławomir Torbus :

Tytuł: Możliwości termicznego łączenia światłowodów jednomodowych wykorzystywanych w metrologii

Streszczenie: W pracy krótko scharakteryzowano jednomodowe włókna światłowodowe, które można wykorzystywać do budowy czujników Faradaya oraz zdalnych systemów pomiarowych i kontrolno-zabezpieczeniowych linii elektroenergetycznych. Scharakteryzowano straty występujące w termicznych połączeniach włókien światłowodowych oraz metodę analizy właściwości tłumieniowych uzyskanych spawów (spoin). Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej oraz fizycznych pomiarów dotyczące możliwości łączenia światłowodów jednomodowych różniących się stężeniem molowym domieszki GeO2 w rdzeniu, średnicą rdzenia oraz profilem współczynnika załamania w rdzeniu.

Słowa kluczowe: spaw łukiem elektrycznym, światłowód jednomodowy, straty tłumieniowe, system pomiarowy i kontrolnozabezpieczeniowy, światłowodowy czujnik Faradaya

wstecz