Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 11

Autorzy: Marcin Kaczmarek , Adam Kurzyński , Marcin Surlej , Michał Brzozowski :

Tytuł: Próba systemowa uruchomienia z Elektrowni Wodnej Włocławek bloku cieplnego w Elektrowni Pątnów

Streszczenie: W artykule przedstawiono przygotowania, przebieg oraz wyniki próby systemowej, w której do uruchomienia bloku cieplnego w elektrowni systemowej wykorzystana została elektrownia wodna. Próba w swoim zakresie obejmowała samostart jednostek wytwórczych ze stanu beznapięciowego, podanie napięcia na wydzielony tor liniowy, uruchomienie wytypowanej jednostki cieplej, jej zsynchronizowanie i pracę na wyspie z elektrownią samostartującą oraz synchronizację układu wydzielonego z KSE w rozdzielni sieciowej.

Słowa kluczowe: awaria katastrofalna, samostart elektrowni, odbudowa systemu elektroenergetycznego, praca wyspowa.

wstecz