Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 19

Autorzy: Marek Bogdanowicz , Kazimierz Krupnik , Piotr Miller , Marek Wancerz :

Tytuł: Ocena zagrożeń występujących podczas wykonywania łączeń ruchowych na sekcjach rozdzielni potrzeb własnych elektrowni wynikających z przesunięć fazowych pomiędzy fazorami napięć

Streszczenie: W artykule opisano wyniki prac zmierzających do znalezienia przyczyny występowania przesunięć kątowych pomiędzy fazorami napięć na szynach rezerwowych w rozdzielni potrzeb własnych 6 kV rozważanej elektrowni oraz wypracowania rozwiązań umożliwiających wykonywanie bezpiecznych łączeń ruchowych w obrębie tej rozdzielni. W ramach prac związanych z przygotowaniem artykułu przeprowadzono: analizę przyczyn występowania przesunięć fazowych pomiędzy fazorami napięć w oparciu o komputerowe modele układu elektrowni; prace pomiarowe wykonane w rozdzielni potrzeb własnych elektrowni weryfikujące poprawność analiz modelowych; opracowanie końcowych wniosków zmierzających do rozwiązania problemu bezpiecznych łączeń ruchowych w systemie potrzeb własnych elektrowni.

Słowa kluczowe: przeciążenie transformatora, rozchył wektorów napięciowych, rozdzielnia potrzeb własnych, bezpieczeństwo czynności łączeniowych.

wstecz