Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 35

Autorzy: Mariusz Talaga , Adrian Halinka :

Tytuł: Wykorzystanie pomiarów synchronicznych do realizacji obszarowej automatyki odciążania

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące obszarowej automatyki elektroenergetycznej. Na przykładzie automatyki odciążania przedstawiono ograniczenia jej funkcjonalności związane z wykorzystaniem lokalnych sygnałów pomiarowych. Podjęto próbę opisania warunków działania automatyki odciążania w kilku charakterystycznych warunkach pracy Systemu Elektroenergetycznego. Przedstawiono szkic koncepcji adaptacyjnej automatyki odciążania opartej na bilansowaniu obszaru sieciowego z wykorzystaniem pomiarów synchronicznych do definiowania dodatkowych kryteriów decyzyjnych. Pozwala to na realizację funkcji trudnych lub niemożliwych do wykonania przez klasyczną lokalną automatykę elektroenergetyczną. Poruszono także problem wrażliwości standardowych algorytmów estymacji częstotliwości na sygnały zakłócające.

Słowa kluczowe: SCO, adaptacyjna automatyka odciążania, synchrofazor, automatyka obszarowa, .

wstecz