Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 51

Autorzy: Piotr Fabijański :

Tytuł: Obszar pracy układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia i analizę obszaru pracy układu UPQC. Obszar pracy jest to okrąg wyznaczony na płaszczyźnie zespolonej mocy pozornej S określający możliwe do uzyskania w układzie wartości mocy czynnej P i mocy biernej Q. Obszar ten został wyznaczony przy założeniu, że przebiegi napięć i prądów są sinusoidalne. Wyższe harmoniczne prądu i napięcia są pominięte. Obszar pracy został wyznaczony w funkcji wartości zastosowanych elementów RL oraz napięć i prądów występujących w układzie oraz sieci zasilającej.

Słowa kluczowe: obszar pracy UPQC, filtr aktywny równoległy i szeregowy, jakość energii elektrycznej.

wstecz