Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 63

Autorzy: Bogdan Kwiatkowski , Jacek Bartman :

Tytuł: Wpływ wzajemnego ustawienia styków generujących pole bipolarne na rozkład składowych wektora pola elektromagnetycznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ wzajemnego położenia styku górnego względem styku dolnego na rozkład pola elektromagentycznego. Ponadto opisano metodę pomiarową pośrednią za pomocą której pozyskano pomiary na powierzchni układu stykowego. Metoda ta pozwala na jednoczesny pomiar wszystkich składowych wektora pola elektromagnetycznego.

Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, styki bipolarne, promieniowa, osiowa i obwodowa składowa pola elektromagnetycznego

wstecz