Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 67

Autorzy: Jerzy Marzecki :

Tytuł: Modernizacja i kierunki rozwoju terenowych sieci niskiego i średniego napięcia

Streszczenie: W artykule omawia się problematykę modeli symulacyjnych modernizacji terenowych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Przedstawia się zagadnienie wyboru kryterium optymalizacyjnego, minimalizacji nakładów inwestycyjnych sieci terenowej nn i SN oraz algorytm obliczeniowy dla potrzeb modernizacji sieci. Omawia się problemy modernizacji i kierunki rozwoju sieci nn i SN w praktyce projektowej i eksploatacyjnej.

Słowa kluczowe: sieć rozdzielcza, sieć terenowa nn i SN, modernizacja sieci ,kierunki rozwoju.

wstecz