Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 71

Autorzy: Marta Bątkiewicz-Pantuła :

Tytuł: Porównanie kosztów produkcji energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej i z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie kosztów produkcji energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej i z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych. Przeprowadzono analizę porównawczą odnawialnych źródeł energii elektrycznej uwzględniającą całościowe koszty produkcji energii oraz oszacowanie czas zwrotu inwestycji.

Słowa kluczowe: analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji, elektownia wiatrowa, elektrownia fotowoltaiczna.

wstecz