Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 78

Autorzy: Paweł Michalski , Jerzy Chudorliński , Karol Makowiecki :

Tytuł: System dystrybucji sygnału do synchronizacji izolowanych sensorów prądu i napięcia

Streszczenie: Wymóg izolacji galwanicznej sensorów do pomiaru prądów i napięcia od trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN, powoduje szereg problemów związanych z synchronizmem próbkowania, przesyłaniem danych oraz zasilaniem sensorów. Artykuł zawiera opis unikatowego systemu dystrybucji zasilania i sygnału synchronizującego izolowane galwanicznie sensory - przetworniki próbkujące prądy i napięcia trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN. Synchronizacja próbkowania jest podyktowana dokładnością pomiaru kątów przesunięć fazowych pomiędzy poszczególnymi prądami lub napięciami sieci SN, a w konsekwencji obliczeń mocy, energii, synchrofazorów i wartości RMS.

Słowa kluczowe: izolacja galwaniczna, sensor napięcia, sensor prądu, synchronizacja.

wstecz