Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 85

Autorzy: Agnieszka Duraj , Łukasz Chomątek :

Tytuł: Wykrywanie wyjątków w strumieniach danych przy użyciu metod grupowania

Streszczenie: Przedmiotem niniejszej pracy jest wykrywanie wyjątków w strumieniach danych przy użyciu metod grupowania. Przetwarzanie strumieni danych wymaga wstępnej analizy a przede wszystkim usuwania wszelkiego rodzaju anomalii spowodowanych błędami pomiarowymi. Błędy te prowadzą do niewłaściwej interpretacji analizowanych zjawisk. W literaturze można odnaleźć metody wykrywania wyjątków w strumieniach danych oparte na metodach statystycznych, grupowaniu danych. Każda metoda wymaga odpowiedniego doboru parametrów operacyjnych. Skuteczność jest uzależniona od analizowanego zestawu strumienia. W pracy podano kilka metod grupowania używanych do detekcji wyjątków w strumieniach danych. Metody te sprawdzono dla strumieni dotyczących zużycia gazu.

Słowa kluczowe: wykrywanie wyjątków, strumienie danych.

wstecz