Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 92

Autorzy: Andrzej Popenda , Marcjan Nowak :

Tytuł: Modelowanie silnika BLDC o różnych sposobach połączenia uzwojeń

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę zespołu silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny. Rozważono dwa typy trójfazowego uzwojenia stojana, to jest uzwojenie połączone w gwiazdę i w trójkąt. Sformułowano modele matematyczne właściwych struktur oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej wraz z dyskusją.

Słowa kluczowe: silnik BLDC, przekształtnik, modelowanie matematyczne, strategie sterowania.

wstecz