Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02/2019 Str. 117

Autorzy: Szczepan Moskwa , Sławomir Koziel , Marek Siłuszyk , Zbigniew Galias :

Tytuł: Zastosowanie modelu pogodowego w optymalizacji lokalizacji punktów rozcięć w sieciach dystrybucyjnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę porównawczą optymalizacji lokalizacji punktów rozcięć w promieniowych sieciach dystrybucyjnych jednostronnie zasilanych z zastosowaniem klasycznej metody wyznaczania wskaźników SAIDI i SAIFI oraz z wykorzystaniem trójstanowego modelu pogodowego uwzględniającego awaryjność w warunkach pogodowych normalnych, pogorszonych i ekstremalnych. Analizy dokonano w oparciu o dane rzeczywiste dla wybranego obszaru sieci.

Słowa kluczowe: niezawodność, optymalizacja, SAIDI, SAIFI, model pogodowy.

wstecz